Nové miesta pre ZŤPLorem ipsum dolor sit amet 20. 1. 2015 10:17

V meste pribudli ďalšie parkovacie miesta pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. (ďalej len ZŤP)

Realizácia vyhradených parkovacích miest pre osoby so ZŤP vyplynula z nedostačujúceho množstva parkovacích miest vyhradených práve pre tieto osoby. Všetky vyhradené miesta budú vytvorené v rámci CMPZ.

Na Lúčnej ulici sú vyhradené dve pozdĺžne parkovacie miesta a postupne sa vytvárajú miesta aj v ďalších uliciach zahrnutých do CMPZ.  Umiestnenie bolo navrhnuté prevažne v blízkosti verejných inštitúcií, prípadne pri budovách s podobnou intenzitou návštevnosti.

Zoznam ulíc, kde pribudnú vyhradené parkovacie miesta osobám ŤZP:
Staničná ulica, Medzibriežková ulica, Ulica  A. Hlinku, Šumperská ulica, Ulica M. Mišíka, Ulica M. Hodžu, Lúčna ulica.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri