Nové lavičky v celom meste28. 7. 2014 14:14

V Prievidzi boli inštalované nové lavičky. Celkovo bude v týchto dňoch po celom meste rozmiestnených  22 kusov nových lavičiek.

Jeden z najčastejších podnetov od obyvateľov  je osadenie lavičky na miesto, ktoré samy požadujú. Ceny lavičiek sú pomerne finančne vysoké. V tomto letnom období sa však po sídliskových častiach celkovo osadí 22 lavičiek podľa požiadaviek obyvateľov. Práce pre mesto realizuje mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Nové lavičky boli už osadené napríklad na Baníckej ulici pri vchodoch č. 5 a č.7, alebo na Ul. A. Škopca pred vchodmi č. 6. a č. 8.

Systém prideľovania lavičiek
V prípade požiadavky na umiestnenie lavičky pred vchod obytného domu je potrebné podať žiadosť o osadenie lavičky, ku ktorej sa doloží súhlas nájomníkov príslušného vchodu. Súhlas sa vyžaduje minimálne 80 % súhlasných podpisov nájomníkov predmetného vchodu. V prípade požiadavky na umiestnenie lavičky do iných lokalít mesta než je obytná zóna, sa vyžaduje sa poslancov príslušného výboru volebného obvodu.

Súhlas obyvateľov vchodu  alebo poslancov za volebný obvod má zabrániť negatívnym reakciám vlastníkov bytov, resp. nájomníkov. V minulom roku sme zaznamenali viaceré sťažnosti na osadenie lavičiek pred niektoré vchody bytových domov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri