Nové lavičky aj v tomto roku25. 11. 2016 08:57

V rámci celého mesta je doplnených alebo opravených až 17 kusov lavičiek.

Na základe požiadaviek obyvateľov prebehne ďalšie rozmiestňovanie lavičiek. Lokality v ktorých budú osadené nové lavičky sú
Ul. J. Murgaša 24 – 34,
Ul. Murgaša chodník popri Handlovke,
Ul. J. Kráľa 12,
Ul. A. Bednára 5,
Nábr. sv. Cyrila 6,
Ul. M. Rázusa 1,
Ul. M. Gorkého 40 a 42
Celkovo bude osadených 17 kusov lavičiek v hodnote 4.080, €. Práce realizuje mestská spol. TSMPD spol. s r.o.

Systém prideľovania lavičiek
V prípade požiadavky na umiestnenie lavičky pred vchod obytného domu je potrebné podať žiadosť o osadenie lavičky, ku ktorej sa doloží súhlas nájomníkov príslušného vchodu. Súhlas sa vyžaduje minimálne 80 % súhlasných podpisov nájomníkov predmetného vchodu. V prípade požiadavky na umiestnenie lavičky do iných lokalít mesta než je obytná zóna, sa vyžaduje sa poslancov príslušného výboru volebného obvodu.

Súhlas obyvateľov vchodu  alebo poslancov za volebný obvod má zabrániť negatívnym reakciám vlastníkov bytov, resp. nájomníkov. V minulom roku sme zaznamenali viaceré sťažnosti na osadenie lavičiek pred niektoré vchody bytových domov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri