Nové dopravné značky13. 9. 2012 12:53

V meste sú v týchto dňoch postupne vymieňané staré a zničené dopravné značky za nové.

Verejné obstarávanie na realizáciu zvislého dopravného značenia bolo zadané s finančným limitom pre rok 2012 vo výške 10 tis. €. Nedostatky v zvislom dopravnom značení   boli  zaznamenané   na základe zistení pracovníkov mesta, MsP, štátnej polície, podnetov občanov a požiadaviek  poslancov jednotlivých volebných obvodov.

Odstraňovanie nedostatkov na zvislom dopravnom značení je realizované po etapách na základe objednávok mesta pre víťaza verejného obstarávania –  spoločnosť AD značenie s.r.o. Prievidza. Ku dňu 10.9.2012 bolo za opravu alebo výmenu nového zvislého  dopravného značenia uhradených 1092,10 €. Počet opravených  poškodených resp. nových osadených značiek  nie je možné určiť vopred, pretože  denne pribúdajú dopravné značky poškodené  vandalmi a  dopravnými kolíziami. To sú zároveň najčastejšie dôvody,  prečo priebežne vykonávame kontrolu existujúcich dopravných značiek. Pri zistení, že dopravné značky sú  zastarané, zničené alebo farebne nevyhovujúce, sú postupne vymieňané, pričom prioritne sa zameriavame na výmenu značiek na hlavných miestnych komunikáciách.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri