Nová zvučka mesta Prievidza27. 7. 2011 11:27

Oznámenie vyhlasovateľa súťaže

Mesto Prievidza ako vyhlasovateľ súťaže o zvučku mesta sa ospravedlňuje prihláseným autorom  za časový sklz pri vyhodnocovaní a zverejnení, ktorý vznikol z personálnych a organizačných dôvodov.  Dvanásť predložených návrhov  bude hodnotených v najbližších dňoch tak, aby mestské zastupiteľstvo mohlo 30.augusta schváliť  novú zvučku, ktorá vyjde ako víťazný návrh zo súťaže.

Do súťaže na zloženie zvučky mesta Prievidza sa prihlásilo až dvanásť  autorov.

Ich tvorivý počin bude posudzovať odborná komisia, kreovaná z radov odborníkov i laikov, ktorú vymenuje na tento účel primátorka mesta. Na mestskom zastupiteľstve koncom augusta t.r. bude už oficiálna zvučka predmetom schvaľovania. Od septembra by sa teda mala začať používať zvučka na podujatiach mesta i v mestskom rozhlase ako jeden z významných symbolov mesta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri