Nová výsadba betónových kvetináčov nad podjazdom v Prievidzi



29. 6. 2016 08:54

Koncom mesiaca máj 2016 sa začali nad prievidzským podjazdom práce na novej výsadbe betónových kvetináčov. Práce realizuje mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. prostredníctvom svojich zamestnancov. Výsadba kvetín bude ukončená v mesiaci jún.

Výsadba kvetov a estetické úpravy spočívajú v odstránení pôvodných drevín, ktoré boli vyschnuté a pôsobili neesteticky. Následne sa vymenila a doplnila zemina so záhradníckym substrátom a použité bolo aj granulované hnojivo.

„Novo vysadené rastliny budú tvoriť pôdopokryvné dreviny, ťahavé a kvitnúce trvalky. V betónových kvetináčoch sa tak vyskytnú skalníky, borievky, brečtany, bršleny, paviniče, floxy, klematisy, klinčeky a levandule,“ opísala Silvia Masariková z TSMPD. Konkrétne bude vysadených približne 1200 kusov rastlín. Vybraté druhy rastlín zvládajú výhrevné a slnečné stanovištia a prašné prostredie, ako je to aj v prípade podjazdu.

Tento rok bude vysadená prvá časť kvetináčov, ktorú tvoria asi dve tretiny kvetináčov z celého ich počtu. „Vysadené rastliny budú spočiatku intenzívne a pravidelne zalievané, kým sa všetky rastliny súvisle nezapoja. Práce budú ukončené v mesiaci jún 2016,“ uzavrela Masariková. Nová výsadba pri nadjazde má skrášliť okolie tejto pešej zóny.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri