Nová kamera MsP PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 7. 12. 2015 08:56

Mesto Prievidza od r. 2003 realizuje dlhodobý projekt „Bezpečné mesto“, v rámci ktorého je budovaný a prevádzkovaný mestskou políciou. Na území mesta bolo postupne  nainštalovaných celkom 23 kamier, z toho 16 digitálnych a 7 stacionárnych.

V uplynulom týždni bola daná do užívania ďalšia kamera. Nová kamera bola nainštalovaná na sídlisku Zapotôčky na Šulekovej ulici, kde bude slúžiť za účelom ochrany verejného poriadku, majetku mesta aj jeho obyvateľov a bude výrazne pomáhať príslušníkom MsP ako doplnok ich hliadkovej činnosti.

Kamerový systém MsP Prievidza sa tak rozšíril na celkový počet 24 kamier, pričom v súčasnosti nie je prioritou jeho ďalšie rozširovanie, ale skôr jeho modernizácia. V tejto súvislosti boli okrem vybudovania nového kamerového miesta vymenené dve kamery staršieho typu za nové, moderné zariadenia, ktoré sa vyznačujú lepšou kvalitou obrazu aj jeho rozlíšením. Aj v tomto prípade boli vynaložené prostriedky získané spolufinancovaním pomocou projektu mesta z prostriedkov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri