Noc kostolov spojila poznanie a rôznorodú hudbu26. 5. 2018 12:10

Tento rok sa rozhodla aj farská rada farnosti Prievidza-mesto zapojiť do podujatia Noc kostolov, ktoré sa v rovnakom termíne koná nielen na Slovensku, ale aj vo viacerých ďalších krajinách. Zámerom bolo pripojiť sa k tejto príležitosti pozvať čo najširšiu verejnosť dobrej vôle do kostolov a vo večernej a nočnej atmosfére ponúknuť možnosť stretnúť sa s kresťanstvom prostredníctvom modlitby, slova, hudby, umenia či zážitkov.

V piatok 25. mája 2018 farnosť pripravila v spolupráci s mestom Prievidza, Základnou umeleckou školou Ladislava Stančeka a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín, pracoviskom Prievidza, atraktívny program, ktorý si Prievidžania i hostia z iných miest a obcí nenechali ujsť.

Pútavé prednášky o histórii kostola, kultúrnych pamiatkach v jeho interiéri, liturgických predmetoch a zvonoch pripravila kunsthistorička Barbora Matáková. Návštevníci mali možnosť v prestávkach si aj priamo pozrieť vzácnu monštranciu, či krstiteľnicu kostola. Organ ako hudobný nástroj predstavil Jozef Varga, pedagóg ZUŠ L. Stančeka. Súčasťou programu, rozdeleného na tri bloky, boli aj hudobné vstupy - prednesy organových skladieb, vystúpenia komorných sláčikových zoskupení ZUŠ L. Stančeka a dámskej vokálnej skupiny Musica Nostra.

Alojz Vlčko


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri