Noc kostolov aj v Prievidzi. V kostole na Mariánskom vŕšku17. 5. 2019 18:32

Už druhý raz sa aj Prievidza zapojí do podujatia Noc kostolov. V piatok 24. mája 2019 od 18:00 je pripravený bohatý program v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi.

V pripravenom programe Noci kostolov v Prievidzi si návštevníci spomenú na osobnosti z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, ktoré sú pochované na prievidzskom cintoríne. Prezentáciu k 100. výročiu založenia gymnázia pripravuje Jaroslav Perniš, zástupca riaditeľky gymnázia.

Návštevníci si budú môcť vypočuť aj prednášky o Kostole Nanebovzatia Panny Márie - o jeho priestore od Barbory Matákovej z Krajského pamiatkového úradu Trenčín a o histórii kostola a okolia od Jána Vingárika z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Chýbať nebudú ani informácie o obnove kostola a reštaurovaní pamiatok, ktoré sa v ňom nachádzajú. Hudobne program doplnia žiaci základných umeleckých škôl, komorní umelci prezentujúci hudbu troch storočí a kapela Sunrise z PiarMusic – zoskupenia umelcov Spoločenstva Piar.

Podujatie Noc kostolov sa organizuje v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Holandsku a na Slovensku. Dáva možnosť navštíviť kostoly a spoznať nielen ich kultúrnu hodnotu, ale tiež sa zoznámiť s kresťanstvom prostredníctvom hudby, slova, výtvarného umenia, divadelného predstavenia, rozhovoru alebo stretnutia. Projekt chce prezentovať nielen vzácne budovy, interiéry, sochy a obrazy kostolov, ale aj iné kultúrne dimenzie kresťanstva, ktoré majú celospoločenský dosah. Návštevníci majú na Noci kostolov možnosť stretnúť sa v s náboženstvom prostredníctvom rozhovoru, hudby, umenia či zážitku.

Viac informácií na www.nockostolov.sk. Podrobný program nájdete na plagáte (kliknite pre zväčšenie).


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri