Noc kostolov aj v Prievidzi. V kostole na Mariánskom vŕšku17. 5. 2019 18:32

Už druhý raz sa aj Prievidza zapojí do podujatia Noc kostolov. V piatok 24. mája 2019 od 18:00 je pripravený bohatý program v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi.

V pripravenom programe Noci kostolov v Prievidzi si návštevníci spomenú na osobnosti z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, ktoré sú pochované na prievidzskom cintoríne. Prezentáciu k 100. výročiu založenia gymnázia pripravuje Jaroslav Perniš, zástupca riaditeľky gymnázia.

Návštevníci si budú môcť vypočuť aj prednášky o Kostole Nanebovzatia Panny Márie - o jeho priestore od Barbory Matákovej z Krajského pamiatkového úradu Trenčín a o histórii kostola a okolia od Jána Vingárika z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Chýbať nebudú ani informácie o obnove kostola a reštaurovaní pamiatok, ktoré sa v ňom nachádzajú. Hudobne program doplnia žiaci základných umeleckých škôl, komorní umelci prezentujúci hudbu troch storočí a kapela Sunrise z PiarMusic – zoskupenia umelcov Spoločenstva Piar.

Podujatie Noc kostolov sa organizuje v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Holandsku a na Slovensku. Dáva možnosť navštíviť kostoly a spoznať nielen ich kultúrnu hodnotu, ale tiež sa zoznámiť s kresťanstvom prostredníctvom hudby, slova, výtvarného umenia, divadelného predstavenia, rozhovoru alebo stretnutia. Projekt chce prezentovať nielen vzácne budovy, interiéry, sochy a obrazy kostolov, ale aj iné kultúrne dimenzie kresťanstva, ktoré majú celospoločenský dosah. Návštevníci majú na Noci kostolov možnosť stretnúť sa v s náboženstvom prostredníctvom rozhovoru, hudby, umenia či zážitku.

Viac informácií na www.nockostolov.sk. Podrobný program nájdete na plagáte (kliknite pre zväčšenie).


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri