Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky11. 7. 2014 09:14

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR pod záštitou štátnych tajomníkov oboch rezortov pripravilo na sklonku školského roka preventívnu osvetovú akciu zameranú na boj proti obchodovaniu s ľuďmi s názvom „Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky“. Do tohto osvetového projektu boli zapojené aj prievidzské základné a stredné školy.


Na internete nájdeme množstvo inzerátov, ktoré sľubujú prácu čašníčky, zberača, tanečnice či pomocnej sily v kuchyni niekde v zahraničí. Hlavným lákadlom pre takúto prácu sú výrazne vyššie zárobky a možnosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Za mnohými pracovnými ponukami sa však skrýva tretí najvýnosnejší nelegálny obchod na svete – obchodovanie s ľuďmi, známe aj ako obchod s bielym mäsom. Počet obetí z tejto trestnej činnosti neustále narastá nielen v Európe, ale aj na Slovensku.

Cieľom preventívnej osvetovej akcie je upozorniť žiakov škôl na nebezpečenstvo, ktoré hrozí v prípade obchodovania s ľuďmi hlavne počas prázdninových brigád v zahraničí a bojovať tak proti tejto závažnej trestnej činnosti.


Súčasťou akcie je preventívny článok a animovaný spot, ktorý môžu učitelia etickej výchovy a náuky o spoločnosti využiť najmä u žiakov 2. stupňa základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť. Tí totiž tvoria jednu z najzraniteľnejších skupín ohrozených zneužitím v rámci obchodovania s ľuďmi. S osvetou je však potrebné začať už u žiakov základných škôl, aby sa v budúcnosti vyhli nepríjemnej skúsenosti. Riziko, že sa stanete obeťou obchodovania s ľuďmi vy alebo vaši príbuzný, možno pred odchodom do zahraničia minimalizovať opatreniami, ktoré nájdete v preventívnom článku.

Ministerstvo školstva verí, že učitelia v čo najväčšej miere využijú ponúknutý materiál a aj takýmto spôsobom umožnia eliminovať jednu z najzávažnejších foriem trestnej činnosti. V prípade akýchkoľvek otázok môže verejnosť, pedagógovia i žiaci kontaktovať Ministerstvo vnútra SR na adrese Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality icosl@minv.sk. Sme radi, že takouto cestou mohlo k osvete prispieť aj mesto Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri