Nestlé Slovensko s.r.o. podporuje environmentálne a technické projekty detí a žiakovLorem ipsum dolor sit amet 3. 11. 2016 15:18

Spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o. je dlhodobým partnerom mesta v rámci podpory environmentálnych projektov prievidzských základných a materských škôl.

Dňa 3. novembra 2016 už štrnásty krát predstavitelia spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.  podpísali zmluvu o spolupráci  s mestom Prievidza a finančne podporia aktivity škôl v projekte Ekorok s Nestlé Slovensko s.r.o., ktorý má v tomto školskom roku názov Život pod lupou.
Na realizácii aktivít projektu sa budú podieľať žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.
Aktivity škôl budú zverejňované na webových sídlach škôl. Ukončenie projektu je naplánované na 21.apríla 2017. Sprievodným programom ku Dňu Zeme bude putovná výstava „Čo sa nám už podarilo“ – prierez doterajšími ročníkmi formou fotodokumentácie a krátkeho sprievodného textu.
Finančný príspevok sa použije  aj na revitalizáciu areálov škôl:
-    ZŠ Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza  -  Zelená učebňa 2 - Vtáčikovo,
-    ZŠ Ul. energetikov 242/39, Prievidza  -  Park plný energie,
-    MŠ Náb. sv. Cyrila 360/28, Prievidza  -  Malí horolezci.
3. november 2016 je dňom podpisu aj druhej zmluvy o spolupráci, ktorou spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. finančne podporí technické vzdelávanie  detí v MŠ Ul. P. Dobšinského 746/5.
„Technická škôlka“ je vzdelávací projekt zameraný na polytechnickú výchovu detí predškolského veku. Hlavným motívom realizácie tohto projektu je nedostatok  technicky vzdelaných mladých ľudí, nezáujem detí a mládeže o technické vedy, ale najmä nedostatok základných technických zručností u detí. Cieľom je  formulovať a tvoriť s deťmi jednoduché technologické postupy, učiť ich orientovať sa v nich, postupovať v činnostiach podľa zadanej schémy, viesť deti k tvorbe vlastného výrobku a k získaniu priamej skúsenosti s používaným náradím.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri