Nestlé Slovensko podporilo 11. ročník projektu EKOROK15. 11. 2013 11:02

Mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Slovensko spustili aj tento školský rok ekologický projekt EKOROK. Hlavným cieľom 11. ročníka projektu je opäť podpora aktívnej environmentálnej výchovy v prievidzských základných a materských školách.

Spoločnosť Nestlé Slovensko poskytne školám finančný príspevok spolu vo výške 8000 €. Každá základná škola dostane príspevok vo výške 522 € na aktivity, podporujúce environmentálnu výchovu. Dve základné školy - Ul. P. J. Šafárika a Ul. energetikov dostanú príspevok aj na revitalizáciu a obnovu vonkajších areálov, a to vo výške 1400 €. V úzadí nezostane ani materská škola Ul. M. Mišíka, ktorá dostane 1000 € na doplnenie herných zostáv vo svojom areáli.

Aktivity sú pripravené v súčinnosti s učiteľmi základných škôl, ktorí sú koordinátormi projektu. Vďaka menším projektom sa deti zo škôl zapájajú do činností, ktoré zlepšujú vzhľad ich najbližšieho okolia.

Vyvrcholením a zároveň ukončením projektu pri príležitosti Dňa Zeme v školskom roku 2013/2014 bude tradičná prezentácia činnosti základných škôl v environmentálnej výchove na Námestí slobody v Prievidzi dňa 25. apríla 2014.

„Veľmi sa teším, že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sú zapojené do tohto dlhodobého projektu a s finančnou pomocou spoločnosti Nestlé Slovensko kontinuálne realizujú veľmi kvalitnú environmentálnu výchovu našich obyvateľov. Projekt, ktorého 11. ročník začíname, prináša konkrétne výsledky a je dobrým základom pre zodpovedný prístup detí k životnému prostrediu aj v ich dospelosti,“ uviedla primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková pri podpísaní zmluvy so spoločnosťou Neslté Slovensko.

Martin Mittner, country manager spoločnosti Nestlé Slovensko a Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza, pri podpise zmluvy o spolupráci na 11. ročníku projektu EKOROK.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri