Nestlé otvára brány študentom nového učebného odboruLorem ipsum dolor sit amet 27. 2. 2015 08:49

Spoločnosť Nestlé pomáha riešiť problém nezamestnanosti mladých. Závod v Prievidzi otvára brány žiakom nového učebného odboru.

Nezamestnanosť mladých je celoeurópsky problém a Slovensko patrí ku krajinám, kde je situácia obzvlášť nepriaznivá. Najohrozenejšiu skupinu tvoria mladí ľudia medzi 15. a 24. rokom. K 31. decembru 2014 bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie za okres Prievidza až 2995 uchádzačov vo veku do 29 rokov vrátane, čo je viac ako 32 percent všetkých uchádzačov o zamestnanie v našom okrese.

Spoločnosť Nestlé sa v rámci iniciatívy Nestlé needs YOUth rozhodla prispieť k riešeniu tejto situácie a nadviazala spoluprácu so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prievidzi. Úspešní absolventi trojročného študijného odboru "Pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín" budú mať množstvo zaujímavých možností na získanie pracovného uplatnenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Nový učebný odbor poskytne mladým lepšie možnosti praktického uplatnenia a príležitosť na naštartovanie kariéry v najväčšej potravinárskej spoločnosti na svete. Praktická príprava bude prebiehať v závode na výrobu dehydratovaných výrobkov, ktoré spotrebitelia poznajú pod značkami Carpathia a Maggi.

Pomoc s nezamestnanosťou mladých zo strany súkromného sektora preto víta aj primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková. „Som rada, že Nestlé, významný zamestnávateľ v našom meste, chce byť súčasťou riešenia problematiky nezamestnanosti mládeže. Domnievam sa, že podpora konkurencieschopnosti mladých na trhu práce je nevyhnutná pre ekonomický i sociálny rozvoj nášho regiónu,“ hovorí.


Torben Emborg, generálny riaditeľ spoločnosti Nestlé pre Českú a Slovenskú republiku, pri predstavení nového učebného odboru.

Nestlé need YOUth podporuje mladých ľudí v Európe a ich zamestnateľnosť. Ide o ucelenú aktivitu, ktorá rozširuje, posilňuje a rozvíja šance na pracovné uplatnenie pre mladých do 30 rokov. Spoločnosť Nestlé si okrem iného stanovila cieľ v SR a ČR prijať 240 nových zamestnancov z tejto kategórie do roku 2016. V rámci trojročného programu Nestlé needs YOUth sa spoločnosť tiež zaviazala, že v Českej a Slovenskej republike 300 študentov, absolventov a učňov získa prax popri štúdiu, a tiež podporí mladých formou bezplatného Nestlé kariérneho poradenstva.

„Mladí ľudia predstavujú našu budúcnosť. Situácia na trhu podlieha neustálym zmenám, ale nezamestnanosť a nedostatočná motivácia tejto generácie má nesmierne ekonomické a sociálne dôsledky pre celý kontinent. Riešenie problému nie je možné ponechať iba na verejnom sektore, úloha biznisu je nezastupiteľná, a preto sme tu my s našimi partnermi, aby sme mladým ukázali smer a podali im pomocnú ruku na trhu práce,“ hovorí Torben Emborg, generálny riaditeľ spoločnosti Nestlé pre Českú a Slovenskú republiku.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri