Nenechajte si žiadosti o stavebné povolenia na poslednú chvíľuLorem ipsum dolor sit amet 7. 11. 2012 09:26

Koniec roka je vždy spojený s náporom žiadateľov o vybavovanie rôznej agendy.

Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia oznamuje stavebníkom, aby návrhy na vydanie stavebného povolenia, kolaudácie resp. iného povolenia, ktoré potrebujú  do konca kalendárneho roka, podali na príslušný odbor mestského úradu čím skôr a nenechávali si záležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutí  na poslednú chvíľu.


Obzvlášť pri kolaudačných rozhodnutiach je príslušný úrad pevne viazaný zákonnými lehotami a odborným posúdením skutočnosti, môže sa  stať, že pri neskoršom podaní žiadosti zo strany žiadateľa, môže dôjsť k vydaniu potrebných povolení až v novom roku. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri