Nedostali ste kalendár? Vyzdvihnite si ho osobne31. 1. 2020 11:10

V závere roka 2019 bol do všetkých domácností bezplatne distribuovaný kalendár mesta na rok 2020. Ak vám kalendár nebol doručený, môžete si ho vyzdvihnúť osobne.


Obyvatelia Prievidze mohli v závere roka vo svojich poštových schránkach nájsť darček od mesta Prievidza – kalendár na rok 2020. Kalendár je výnimočný v tom, že obsahuje dôležité informácie pre obyvateľov z oblastí platenia daní, zberov a separácie odpadu, ale aj podrobné termíny plánovaného rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v jednotlivých častiach mesta. Okrem servisných informácií obyvateľ v kalendári nájde podrobné termíny konania rôznych kultúrnych a spoločenských udalostí.

Z dôvodu reklamácií na distribúciu stolového kalendára si môžu obyvatelia mesta bezplatne vyzdvihnúť stolový kalendár v Turisticko-informačnej kancelárii na Námestí slobody. Turisticko-informačná kancelária je otvorená v pondelok až v piatok v čase od 9:00 h do 17:00 h.

Vydanie kalendára finančne podporili spoločnosti: T+T, a.s., Kúpele Bojnice, a.s., SAD Prievidza, a.s., Somi systems, HD s.r.o. – Ing. Dušan Homola, Priemstav stavebná a.s. Nováky, Veríme v Zábavu, s.r.o., Infinity Style, TO-MY-STAV s.r.o. a mesto Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri