Navštívte jedinu vysokú školu v Prievidzi počas dňa otvorených dveríLorem ipsum dolor sit amet 15. 1. 2014 07:27

Detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity ponúka v školskom roku 2014/15 rôzne možnosti vzdelávania. Tradične je to bakalárske štúdium v dennej forme v študijnom programe Informatika a v prípade dostatočného záujmu aj v študijnom programe Manažment.

Študenti, ktorí ukončia bakalárske štúdium v Prievidzi majú možnosť pokračovať na inžinierskom a následne doktorandskom štúdiu vo svojom odbore na FRI v Žiline.
Aktuálne je vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku, ktoré poskytuje na našom pracovisku Ústav celoživotného vzdelávania ŽU. V súčasnosti si touto formou osvojuje nové poznatky približne 100 seniorov v programoch Človek a počítač, Človek a právo a Človek  umenie.
Od akademického roku 2013 sa v Prievidzi realizuje doplňujúce  pedagogické  štúdium  (tzv.  pedagogické minimum), ktoré  ponúka  Oddelenie vzdelávania Žilinskej univerzity.
Pracovisko vo svojej  budove nachádzajúcej sa v atraktívnej lokalite širšieho centra  disponuje priestormi na prenájom za priaznivé ceny.

Uchádzači o štúdium ale aj široká verejnosť  môžu navštíviť naše pracovisko dňa 7. februára 2014 od 9,00 hod. na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Pripravený je bohatý programom prezentácií študentov, učiteľov, ukážky bakalárskych prác, diskusné panely... Novinku DOD 2014 je prezentácia SCIO o Národných porovnávacích skúškach, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na mnohé vysoké školy.  Všetci návštevníci sú srdečne vítaní.
Bližšie informácie: tel. 54  230 56, 0905 544 500, studium@pd.uniza.sk, alebo www.pd.uniza.sk.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri