Návšteva z Francúzska14. 9. 2011 13:45

V rámci programu COMENIUS sa  úspešne rozvíja partnerská spolupráca medzi I. základnou školou na ulici Sama Chalupku v Prievidzi a školou IREO vo  francúzskom  meste Saint  Fulgent. Škola IREO sa zameriava na prípravu  pre povolanie opatrovateľ.

Konkrétnou podobou partnerstva sú každoročne  recipročné pobyty  pedagógov a žiakov  partnerských  škôl v oboch mestách. Od 12. septembra sú francúzski žiaci v sprievode riaditeľa školy pána Christophera Costu a svojich učiteľov  na  týždennej návšteve Prievidze už po šiestykrát.

 Hostitelia pre nich pripravili bohatý program, a tak mali mladí Francúzi možnosť navštíviť naše  hlavné mesto, Demänovskú jaskyňu, Bojnice, banský skanzen, ale i zariadenia blízke ich budúcej profesii – Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, tunajšiu Osobitnú školu internátnu  a  niektoré materské školy.

 Do programu  pobytu hostí z Francúzska  v  Prievidzi je už tradične zaradené i stretnutie s predstaviteľom mesta  v obradnej sieni. Žiakov a pedagógov z Francúzska prijala 14. septembra 2011 zástupkyňa primátorky mesta Helena Dadíková, ktorá im vo svojom príhovore priblížila históriu i súčasnosť nášho mesta.

 Žiaci z I. základnej školy na ulici Sama Chalupku sa zúčastnia výmenného pobytu vo Francúzsku v júni 2012.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri