Návrh Stratégie rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2020Lorem ipsum dolor sit amet 9. 3. 2017 15:37

Mesto Prievidza pripravuje Stratégiu rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2020. Návrh je možné pripomienkovať do 31.3.2017.

Po schválení Koncepcie rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2020 pripravuje svoj nadväzujúci dokument aj mesto Prievidza. Prijať vlastné stratégie odporúča mestám a obciam stratégia schválená na národnej úrovni.

Návrh Stratégie rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2020 môže verejnosť pripomienkovať do 31. marca 2017. Pripomienky je potrebné doručiť e-mailom na adresu alojz.vlcko@prievidza.sk.

Verejnosť môže pripomienky predniesť aj na Okrúhlom stole k návrhu Stratégie rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2020, ktorý sa bude konať v stredu 22. marca 2016 o 9:00 v zasadačke Centra voľného času Spektrum.

Návrh Stratégie rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza

rtf_file_extension_45


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri