Náučný chodník nielen pre deti22. 12. 2016 14:22

Slovenské elektrárne, a. s. podporili sumou 2 000 € vybudovanie náučného chodníka v Mestskom parku v Prievidzi. Budú tu vysadené nové druhy drevín a vlhkomilných rastlín, nainštalované informačné tabule s názvami, popisom a všeobecnou charakteristikou jednotlivých druhov rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v tomto biotope. V jazierku bude zabezpečená biologická rovnováha, zrevitalizované brehy a okolie, doplnený mobiliár v parku. Náučný chodník bude mať aj edukačný charakter, vytvorí nové možnosti pri vyučovaní prírodovedy a biológie – zážitkové učenie.

Okrem vytvorenia náučného chodníka v parku, mesto otvorilo pre deti rybársky krúžok v spolupráci s MO SRZ Prievidza. Aj vďaka podpore  Slovenských elektrární a. s. plánujeme v jarných mesiacoch nasledujúceho roka  z revitalizovaného jazierka urobiť  rybársky revír,  ktorý bude slúžiť výlučne deťom. Bude tu prebiehať praktická výuka a zdokonaľovanie sa mladých rybárov pri technikách lovu za účasti členov rybárskeho zväzu, ktorí vedú uvedený krúžok. Plánované je každoročné usporiadanie pretekov v chytaní rýb pre deti o pohár primátorky mesta. Uvedené aktivity budú viesť deti k zmysluplnému tráveniu voľného času a zlepší sa ich vzťah k prírode a k životnému prostrediu.

Viac info na: www.energiaprekrajinu.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri