Našli sa peniaze12. 7. 2017 09:41

Dňa 23. júna bola v priestore Námestia slobody v Prievidzi nájdená finančná hotovosť, ktorú nálezca odovzdal až neskôr dňa 28. júna na MsP Prievidza.


Peniaze sú uložené na útvare mestskej polície Prievidza, Novackého 14, kde si ich môže po absolvovaní nevyhnutných formalít vyzdvihnúť majiteľ. Sumu neuvádzame, z pochopiteľných dôvodov by ju, ako aj iné dôležité okolnosti, mal poznať vlastník stratených peňazí..

MsP PD


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri