Nasledovania hodné rozhodnutie15. 3. 2020 08:17

Mestská spoločnosť  Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., ako prevádzkovateľ pohrebísk na území mesta a zároveň ako prevádzkovateľ pohrebnej služby sa  stretla v piatok 13. marca t.r. s mimoriadne zodpovedným prístupom obyvateľa mesta, ktorý stratil svoju najbližšiu osobu a ocitol sa nechtiac v roli obstarávateľa pohrebu. 

Pri konzultácii počas vybavovania poslednej rozlúčky  súhlasil  obstarávateľ pohrebu, aby sa nekonala tradičná pohrebná rozlúčka s jeho manželkou tri dni po úmrtí, ale prijal za svoje odporúčania pracovníkov Strediska piestnych služieb.  A tak sa najbližšia i vzdialenejšia rodina, priatelia, susedia, či známi môžu rozlúčiť so zomrelou v období, kedy bude zažehnaná hrozba  nákazy, ktorú predstavuje šírenie koronavírusu.
Pohrebná služba TSMPD, s.r.o., zabezpečila úpravu zomrelej, uloženie do truhly a bezodkladne dala odviezť ešte v ten istý deň rakvu s telom zomrelej na kremáciu. 
Obrad rozlúčky sa bude konať pri urne v čase, ktorý  si dohodne obstarávateľ pohrebu s pohrebnou službou po doručení urny až potom, keď bude  vyhlásené ukončenie mimoriadnej situácie. Obrad rozlúčky bude identický s obradmi, ktoré sa konajú pri rakve, teda rovnako dôstojný a s identickým obsahom, ako ostatné smútočné obrady.
Rozhodnutie obstarávateľa pohrebu postupovať týmto spôsobom považuje Stredisko pietnych služieb  za maximálne zodpovedné vo vzťahu nielen k zamestnancom správy cintorína a zamestnancom mesta, ktorí sa podieľajú na občianskej obradnosti, ale najmä vo vzťahu k predpokladaným účastníkom poslednej rozlúčky.
TSMPD s.r.o. ako správca cintorína bude tento spôsob riešenia počas krízovej situácie navrhovať aj ostatným obstarávateľom rozlúčok pred kremáciou.
Iná situácia je v prípade, že obstarávateľ  pohrebu žiada pohreb do zeme. Pohreby do zeme budú zabezpečované v klasickom režime podľa požiadaviek pozostalých. Kresťanské pohreby sú však do odvolania organizované  bez predchádzajúcej sv. omše. Správa cintorína  žiada od pozostalých, aby sa na pohrebnom obrade zúčastňovala len najbližšia rodina bez účasti priateľov, susedov, známych, či bývalých kolegov zomrelých. Je to v tejto mimoriadnej situácii v záujme  všeobecného obmedzenia ďalšieho šírenia nákazy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri