Naša študentka medzi ocenenými21. 11. 2018 12:25

Zlatí medailisti z medzinárodných predmetových olympiád i majstrovstiev Európy a sveta vo viacerých športoch, ako aj ďalších súťaží si v stredu 14. novembra 2018 z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka prevzali Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. 

Spomedzi 210 000 študentov gymnázií a stredných škôl na Slovensku  bolo tento rok ocenených tridsať úspešných reprezentantov Slovenska v oblasti vedy, športu i umenia.
Medzi nimi bola aj Kristína Bruňanská z Piaristického gymnázia Františka Hanáka v Prievidzi.

„Vďaka svojmu nadaniu, vedomostiam a schopnostiam ste sa dokázali presadiť nielen v konkurencii rovesníkov tu na Slovensku, ale mnohí z Vás aj v medzinárodnom meradle. Nepodarilo by sa Vám to však bez  úsilia a námahy, ktoré takisto treba vyzdvihnúť, keďže zďaleka nie sú samozrejmé. Prajem Vám, milí žiaci, aby ste si túto cieľavedomosť udržali nielen v ďalšom štúdium, ale i po celý život,“ uviedol okrem iného štátny tajomník Peter Krajňák, ktorý sa vo svojom príhovore taktiež poďakoval školám, pedagógom i rodičom za to, že vytvorili oceneným mladým ľuďom vhodné podmienky, aby mohli dosahovať také výborné výsledky.


Kristína Bruňanská sa venuje karate od svojich 10 rokov. Za uvedený čas  stihla nazbierať obrovské množstvo úspechov na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. V škole patrí k svedomitým a poctivým žiakom. Pravidelne sa pripravuje na vyučovanie, dosahuje vynikajúce výsledky (priemer 1,00), je priateľská, ochotná a pracovitá, skromná, čestná a srdečná. Napriek časovej vyťaženosti sa pravidelne zapája sa do aktivít triedy aj školy a svoj klub reprezentuje na akciách mesta Prievidza.  Okrem spomenutého ocenenia Kristínka už získala v januári 2018 cenu Krištáľového páva za najlepšieho športovca okresu  Prievidza v kategórií mládež .

Vo februári 2018 získala grant Talent  Novej  Európy v športe a stala sa finalistkou 2. kola nadácie Slovenského olympijského výboru. Ocenenej študentke úprimne blahoželáme.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri