Námestie J.C. Hronského sa bude revitalizovať15. 5. 2014 15:00

Mesto Prievidza v týchto dňoch dostalo od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oficiálne potvrdenie o úspešnosti projektu revitalizácie Námestia J. C. Hronského. Výška získaných eurofondov predstavuje sumu  913 912 €.

Mestu Prievidza bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, podaná na základe  Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v  rámci operačného programu Regionálny operačný program- ROP, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel vo výške 913 912 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 962 013 €.

Zdroj: RTV Prievidza

Získanie finančného príspevku z eurofondov potvrdila aj primátorka mesta Katarína Macháčková. „Áno, dnes to už môžeme aj oficiálne potvrdiť. Dostali sme oficiálne potvrdenie o získaní eurofondov.“ Ako ďalej pokračovala „realizáciou projektu revitalizácie námestia J. C. Hronského sa dosiahne zlepšenie a skvalitnenie životných podmienok, modernizácia a zatraktívnenie  centrálnej zóny sídliska Píly v Prievidzi.“

Revitalizáciou sa zjednotí a skultivuje priestor námestia J. C. Hronského, kde vzniknú nové zelené plochy a spevnené plochy s prvkami drobnej architektúry ako sú lavičky, odpadkové koše,   fontána na pitie, svietidlá verejného osvetlenia, pričom najväčšou dominantou budú nové hracie plochy pre deti. Rekonštrukciou spevnených plôch námestia sa vytvorí bezpečná modernizovaná zóna pre pohyb, stretávanie a zhromažďovanie osôb, ktorá bude slúžiť na každodenný pobyt obyvateľom a návštevníkom mesta, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.

Pomocou všetkých aktivít projektu sa vytvorí konkurencieschopnejšie prostredie pre stretávanie sa a komunikáciu ľudí. „Realizáciou projektu sa vyzdvihne kultúrna úroveň mesta, čo bude mať pozitívny vplyv na príliv čoraz väčšieho počtu návštevníkov a obyvateľov do mesta Prievidza, ktoré je považované za „centrum“ hornej Nitry,“ uzavrela Katarína Macháčková.
Termíny realizácie

Projekt obnovy námestia J.C. Hronského po získaní finančných prostriedkov z eurofondov vstupuje do svojej úvodnej fázy a tou je verejná súťaž na dodávateľa stavebných prác. Samospráva mesta Prievidza bude musieť pri realizácii projektu dodržať zákonom stanovené lehoty vo verejných súťažiach, ako aj zákonom stanovený postup podpisovania zmluvy o dielo. Začiatok samotnej revitalizácie sa predpokladá na začiatok roka 2015.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri