Naliehavá výzva zo Základnej školy Rastislavova v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 17. 8. 2010 15:49
Vedenie školy sa obracia na rodičov žiakov a širokú verejnosť s prosbou o pomoc pri odstraňovaní následkov povodne zo dňa 15.8. 2010.

Pri povodniach prišlo k výraznému zatopeniu prízemných priestorov všetkých deviatich pavilónov školy. Znehodnotené sú učebne, školský nábytok, pomôcky aj telocvičňa.
Výška škôd je podľa prvých odhadov vyčíslená na približne 92 000 EUR.

V škole v tomto čase prebiehajú asanačné práce a vedenie školy preto prosí o pomoc hlavne touto formou:
  • Brigádnická pomoc pri odstraňovaní nečistôt
  • Zakúpenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, aj pracovného materiálu na upratovanie(metly, handry)
  • Finančný príspevok na darovací účet školy, ktorý je zverejnený na stránke školy www.zsrastislavova.edu.sk
  • Sponzorskou činnosťou zo strany firiem s čistiacou technikou.
Riaditeľstvo školy verí, že občania a firmy pomôžu pri príprave podmienok na dôstojné otvorenie nového školského roku.
Akúkoľvek pomoc z vašej strany nahláste na telefónnom čísle 0915 714 765.

Ďakujem.

PaedDr.
Václava Juríková, riaditeľka školy

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri