Nákupy pre osamelých ŤZP a seniorov obnovené10. 2. 2021 10:28

Mesto Prievidza opätovne zabezpečuje nákupy pre osamelých ŤZP obyvateľov a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta Prievidza.

Potrebu zabezpečenia drobného nákupu môže obyvateľ Prievidze nahlásiť v pracovné dni v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. na tel. čísle: 0904 752 665
alebo e-mailom na adrese: potraviny@prievidza.sk.

Na týchto kontaktoch je obyvateľ  povinný nahlásiť svoje údaje:
1. meno a priezvisko,
2. presnú adresu bydliska,
3. svoj telefonický kontakt,
4. nákupný zoznam.

Jeden nákup nesmie presiahnuť 5 kg. V rámci tejto sociálnej pomoci sa výlučne zabezpečujú: základné potraviny, hygienické potreby a voľnopredajné lieky.
Položky, ktoré nebudú zabezpečované: alkohol, cigarety, veľké balenia potravín.

Objednávka a nákup do jednej domácnosti bude zabezpečovaná maximálne 2 razy do týždňa. Na druhý deň po telefonickej objednávke poverená osoba MsÚ navštívi v doobednom čase domácnosti a preberie finančnú hotovosť od žiadateľov o nákup. Peniaze spolu prepočítajú a žiadateľ o nákup ich vydá poverenej osobe na protipodpis.

Nákupy sa vykonávajú v deň po prevzatí financií a v poobedných hodinách budú doručované do domácností. Poverená osoba MsÚ dodá nákup k dverám žiadateľa, odovzdá mu ho, zároveň spolu prepočítajú výdavok finančnej hotovosti. Na protipodpis bude výdavok vydaný žiadateľovi. Položky nákupu si poverená osoba MsÚ skontroluje a prípadné nezrovnalosti rieši na mieste so žiadateľom o nákup.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri