Nakúpte si na prievidzských trhoviskáchLorem ipsum dolor sit amet 13. 8. 2012 07:50

Trhoviská sú stále obľúbeným miestom nákupov mnohých ľudí aj napriek tomu, že obyvatelia nakupujú stále viac v nákupných strediskách a supermarketoch. Obľúbené sú najmä preto, že sú symbolom najčerstvejšieho ovocia a zeleniny z domácej produkcie.

Na území Prievidze sú povolené štyri trhoviská. V centre mesta je Trhovisko na Hviezdoslavovej ul., ktoré bolo slávnostne opäť otvorené v júli 2011. Správcom trhoviska je Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. Na sídlisku Píly je Trhovisko na Trhovej ulici. Jeho správcom je TEZAS, spol. s  r. o, Prievidza.

Obyvatelia si tiež môžu nakúpiť na Trhovisku na Ulici J. M. Hurbana, ktorého správcom je Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. Obyvateľom je k dispozícii aj súkromné Trhovisko pod orechom na Ulici Za depom, ktorého  správcom je Viera Bohušová.

Najrušnejším časom na trhoviskách sú sobotné dopoludnia, kedy svoj tovar prinesú domáci záhradkári ako aj profesionálni predajcovia. V soboty je prevádzkový čas trhovísk od  6:00 do 14:00. Trhoviská sú však otvorené aj počas týždňa. Všeobecný čas predaja a prevádzky trhovísk od pondelka do piatka je od 6:00 do 18.00.


Zobraziť Trhoviská v Prievidzi na väčšej mape

Predaj na trhoviskách v meste Prievidza upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.

VZN č. 125/2012 na siahnutie ico_pdf_46

Na trhových miestach sa môžu predávať potraviny - ovocie, zelenina, zemiaky a malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu, včelí  med a výrobky z neho, slepačie vajcia, čerstvé huby na základe osvedčenia o odbornej  spôsobilosti  a sušené huby spracované a balené oprávnenými výrobcami, liečivé rastliny, lesné plodiny, čečina  a výrobky z nich, kvety, imelo, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky,  semená a podobne. Potraviny ponúkané na predaj musia spĺňať požiadavky podľa platných všeobecné záväzných právnych predpisov.

Na trhovisku sa nesmú predávať surové kravské, kozie a ovčie mlieka, mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka,  živé zvieratá, mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov, zveriny a mäsové výrobky,  tabak a tabakové výrobky, lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, po domácky vyrobené potravinové produkty (napr. sirupy, kompóty ...).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri