Nákup kníh do Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v KaSS podporil Fond na podporu umeniaLorem ipsum dolor sit amet 29. 1. 2018 12:28

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi bola v roku 2017 úspešná v rámci projektu „Čítanie nás spája – s knihou nikdy nie si sám“ určenom na nákup kníh, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Získaním finančných prostriedkov sme tak rozšírili knižničný fond o nové a aktuálne tituly v  oblasti beletrie. Akvizícia sa týkala oblasti beletrie a detskej beletrie.
Knižničný fond bol tak doplnený o 358 kníh v hodnote 2 500 eur.
Fond knižnice sme teda obohatili o zaujímavé a žiadané knižné publikácie z aktuálnej ponuky knižného trhu. Týmto krokom sa usilujeme uspokojovať potreby našich čitateľov, ktorí vďaka novej ponuke titulov budú naďalej radi využívať naše služby.
Veríme, že každý čitateľ si nájde svoju obľúbenú knihu a každá kniha sa dostane k svojmu čitateľovi.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri