Nájomné v bytoch na Ciglianskej ceste navrhli znížiť13. 4. 2021 10:03

Prievidzskí poslanci odsúhlasili zníženie výšky nájomného za užívanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prievidza na Ciglianskej ceste 6 a 6A.

Spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) dlhodobo eviduje nízky záujem o trojizbové byty v bytovom dome na Ciglianskej ceste. Z 36 bytov je v evidencii dlhšie ako 1 rok voľných 24 trojizbových bytov. „Túto situáciu si vysvetľujeme jednak nezáujmom o bývanie v tejto lokalite, ako aj stanovenou výškou nájomného za užívanie uvedených bytov, ktorá k dnešnému dňu predstavuje 204,34 eur za byt na jeden mesiac. Pre porovnanie uvádzame, že priemerná cena nájmu trojizbového bytu v lokalite Gazdovská je 218,11 eur za byt na jeden mesiac,“ vysvetľuje Ján Martíček, konateľ SMMP.

S cieľom zlepšenia stavu obsadenosti SMMP predložila na rokovanie MsZ návrh na zníženie výšky mesačného nájomného za trojizbové byty v bytovom dome Ciglianska cesta 6, 6A na 160 eur za byt na jeden mesiac. Cieľom zníženia nájmu, je dodatočné zvýšenie príjmov z nájomného pre SMMP. Poslanci uvedený návrh odsúhlasili. Znížená výška nájomného pre nájomné vzťahy bude platiť od 1. apríla 2021.

„V prípade, že by sa situácia na trhu prenájmu bytov zmenila a dopyt by výrazne prevyšoval ponuku trojizbových nájomných bytov, budeme iniciovať zmenu výšky nájomného,“ uzavrel Martíček.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri