Najmilší koncert roka 201325. 3. 2013 15:23

Deti z detských domovov a z náhradných rodín opäť predvedú svoj talent na Najmilšom koncerte roka.

Už čoskoro odštartuje 12. ročník, ktorý sa bude konať 6. apríla 2013 so začiatkom o 15:00  v Dome Kultúry v Prievidzi. Toto sobotné popoludnie sa bude niesť v znamení Divokého západu. Prítomných divákov bude sprevádzať moderátor Ján Gordulič. Ako hostia vystúpia hudobná skupina Gremmy, Súkromná základná umelecká škola Diamonds a raper Lukáš Lacko. Známi umelci, ktorí vystupujú na Najmilších koncertoch roka, spolupracujú aj takouto formou s organizáciou Úsmev ako dar a robia tak bez nároku na honorár.

Najmilší koncert roka sa snaží upriamiť pozornosť verejnosti na talent detí v detských domovoch a odbúrať predsudky voči týmto deťom. Ľudia môžu vidieť, aké sú šikovné, a že sú rovnaké ako iné deti, ale mali jedinú smolu - nemohli vyrastať so svojimi rodičmi.

Detí z detských domovov a náhradných rodín môžu predviesť svoje nadanie a talent pred verejnosťou v rôznych oblastiach ako sú spev, tanec, hra na hudobný nástroj, dramatická tvorba či scénický tanec. Prostredníctvom týchto umeleckých aktivít majú možnosť a priestor prezentovať svoje záujmy a podeliť sa o svoje schopnosti, túžby, myšlienky, pocity a zážitky. Deti si týmto čiastočne plnia svoje sny a želania: vystúpia na pódiu, odovzdajú časť seba, svojej energie a stanú sa tak o niečo sebavedomejšími, objavujú tak radosť zo života.

Na začiatku sme chceli prostredníctvom koncertu predstaviť detské talenty, ale postupne sme zistili, že umenie je aj prostriedok na liečenie detskej dušičky, prostredníctvom svojich vystúpení deti získavajú späť stratenú sebaistotu a sebadôveru. Tento koncert tak nenápadným a svojským spôsobom pomáha deťom sa realizovať a smeruje ich k životným cieľom. Veď túžba po umení a sebaprezentovaní je v každom z nás.

V detských domovoch vyrastajú nadané talenty, ktoré treba podporovať a rozvíjať, o čo sa celé roky snaží aj naša organizácia. Najmilší koncert roka má už svoju dlhoročnú tradíciu. Rovnako ako myšlienka, ktorá sa s ním neustále spája a ktorá sprevádza celú činnosť Spoločnosti Úsmev ako dar, a tou je: 

„...aby každé dieťa malo rodinu“


Za regionálnu pobočku
Jana Kocanová
SPDDD Úsmev ako dar, Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri