Najkrajšia povesť o Prievidzi13. 2. 2013 08:57

Trenčiansky samosprávny kraj, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Mesto Prievidza vyhlasujú literárnu súťaž pre deti a mládež do 25 rokov pri príležitostí výročí mesta Prievidza v roku 2013.

Najkrajšia povesť o Prievidzi

Podmienky súťaže:
Každý účastník súťaže môže zaslať  1 – 3 prozaické útvary v rozsahu najviac
5 strán formátu A4 v dvoch exemplároch s uvedením:
mena, veku, adresy, triedy a školy. Zároveň Vás žiadame o zaslanie súťažných prác aj e-mailovou poštou. Prihlásené práce nesmú byť dovtedy nikde publikované. Práce nevraciame. Pri zasielaní súťažných prác prosíme doložiť písomný súhlas s uverejnením ocenených prác v zborníku a na webovej stránke knižnice.

Kategórie:
1. kategória – žiaci ZŠ a gymnázií (10 – 12 roční)
2. kategória – žiaci ZŠ a gymnázií (13 – 15 roční)
3. kategória – študenti SŠ a VŠ (16 – 25 roční)


Práce posielajte na adresu:
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Záhradnícka ulica 21
971 01 Prievidza

Uzávierka súťaže je 15.10. 2013.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v novembri 2013,
v roku výročí mesta Prievidza,
v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, Záhradnícka ulica 21.
Oceneným autorom pošleme pozvánky.
Zoznam ocenených autorov bude zverejnený na webovej stránke knižnice www.hnkpd.sk

Informácie:                                                        
 046/54 222 29
e-mail: bozena.blahacova@hnkpd.tsk.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri