Najdôležitejšie správy za mesiac február1. 3. 2013 09:51

Prinášame najdôležitejšie informácie z mesta Prievidza za mesiac február.

Kontrolný deň na UNIPE
Stredu 13.februrára  2013 sa konal kontrolný deň primátorky mesta v mestskej spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. (ďalej len UNIPA).
Viac informácií TU.

Denné centrá na kultúrne podujatia bezplatne
Členovia denných centier na území mesta Prievidza získavajú možnosť zúčastniť sa bezplatne na vybraných podujatiach v produkcii KaSS. Týka sa to predovšetkým podujatí dovážanej kultúry, ktoré každý mesiac pripravuje Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi a medzi ktoré patria divadelné predstavenia či koncerty profesionálnych umeleckých telies najvyššej kvality.
Viac informácií TU.

Polročné zhodnotenie parkovania
V októbri minulého roka bol spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o., realizovaný prieskum statickej dopravy v centrálnej mestskej časti Prievidze. Účelom prieskumu bolo zhodnotiť prevádzku polročného fungovania projektu regulovaného státia.
Viac informácií TU.

Doplníme vybavenie kultúrnych domov
V tomto období sa začína so zabezpečovaním doplnenia vybavenia kultúrnych domov v okrajových častiach mesta Prievidza inventárom a ďalšie úpravy priestorov.
Viac informácií TU.

O budovanie cesty R2 zabojujú petíciou –páčilo sa najviac
Primátorka Prievidze Katarína Macháčková spolu s 21 poslancami mestského zastupiteľstva spúšťajú petíciu za bezodkladné zaradenie budovania cesty R2 v Trenčianskom kraji medzi najvyššie priority vlády SR. Signatári ňou žiadajú o úpravu záväzného harmonogramu budovania cesty tak, aby bolo súvislé vybudovanie piatich úsekov medzi Trenčínom a Prievidzou ukončené v čo najkratšom čase.
Viac informácií TU.

Výsledky hodnotenia samospráv 2012 - Prievidza obstála na výbornú
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť zverejnil hodnotenie samospráv zapojených do projektu Odkazprestarostu.sk za rok 2012. Mesto Prievidza bolo hodnotené v skupine tridsiatich samospráv v ktorých funguje tento projekt. Na  hodnotenie bola použitá nová, komplexná metodológia, ktorá okrem úspešnosti riešenia podnetov hodnotí i úroveň komunikácie samospráv na portáli Odkazprestarostu.sk.
Viac informácií TU.

Kontrola bilbordov na území mesta
Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), si informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom, vyžadujú povolenie stavebného úradu - §71.
Viac informácií TU.

Čo prinieslo prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo rokovalo po prvýkrát v tomto roku.
Viac informácií TU.

Kino Baník opäť žije filmom
V kine Baník sa opäť spúšťa pravidelné premietanie rôznych druhov filmov. Filmový klub ´93 premieta vo štvrtky, artové filmy sa premietajú v piatok, sobotu a nedeľu. Rozprávky sú v ponuke cez víkendy popoludní.
Viac informácií TU.

Kino Baník opäť žije filmom

V kine Baník sa opäť spúšťa pravidelné premietanie rôznych druhov filmov. Filmový klub ´93 premieta vo štvrtky, artové filmy sa premietajú v piatok, sobotu a nedeľu. Rozprávky sú v ponuke cez víkendy popoludní.

Viac informácií TU.

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri