Náhradná výsadba v Prievidzi23. 10. 2014 10:38

Od 27. októbra začína spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. s realizáciou náhradnej výsadby na území mesta. 

Náhradná výsadba sa uskutoční na sídlisku Píly a sídlisku Kopanice. Spolu bude vysadených 62 kusov stromov, a to konkrétne 12 kusov listnatých stromov, napr. okrasné čerešne, hrab obyčajný, či javor mliečny a 50 kusov ihličnatých stromov, napr. borovica čierna, smrek omorikový a smrek pichľavý.

V týchto dňoch sa uskutoční aj výsadba 25 kusov kríkov na Námestí slobody. Kríky sa budú vysádzať do mobilných kvetináčov. Projekt náhradnej výsadby by mal byť ukončený k 30.novembru 2014, avšak bude záležať aj od klimatických podmienok.

Náhradná výsadba sa realizuje po vypílených stromoch podľa platnej legislatívy. Výrub stromov je robený na základe žiadostí od obyvateľov. Vypiľované stromy sú tie, ktoré sú suché, alebo inak ohrozujú životy alebo majetok obyvateľov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri