Náhradná výsadba v meste Prievidza1. 12. 2017 14:22

Aj v tomto roku realizovali Technické služby náhradnú výsadbu stromov. Celkovo bude Prievidza bohatšia o 126 stromov a 40 kríkov menšieho vzrastu.

Výsadba nových stromov je náhradou za dreviny, ktoré boli v meste vyrúbané najmä na základe požiadaviek obyvateľov, z dôvodu ich zlej zdravotnej kondície, ich nevhodného umiestnenia, prípadne aby sa predišlo prípadným škodám na majetku. Samotná výsadba je realizovaná počas 45. týždňa.

Vysadia aj listnaté aj ihličnaté stromy
Dreviny budú vysadené v lokalitách vypílených stromov, alebo v ich blízkosti. Výsadba sa dotkne všetkých prievidzských sídlisk a najmä areálov materských škôl. Spolu bude vysadených 126 kusov stromov a 40 kusov kríkov. Medzi 77 kusmi listnatých stromov sa budú vyskytovať hlavne javor mliečny, lipa malolistá, slivka čeršňoplodá a iné. Ihličnatých stromov bude vysadených 49 kusov, z toho hlavne tuja západná, smrek obyčajný, borovica čierna a jedľa vznešená. Kríky budú reprezentovať najmä vtáčí zob a mahónia cezmínolistá.

Technické služby predpokladajú ukončenie náhradnej výsadby do konca novembra 2017.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri