Náhradná výsadba drevín12. 11. 2013 15:39

V nasledujúcich dňoch bude zabezpečená náhradná výsadba za vypílené stromy.

V novembri t.r. bude realizovaná časť náhradnej výsadby za vyrúbané stromy v meste Prievidza. Lokality výsadby:
1.    Ulica Š. Králika – živý plot približne  40 m (požiadavka obyvateľov prostredníctvom poslancov);
2.    Ulica J. Kráľa – 13 ks alejových stromov;
3.    Námestie slobody – doplnenie 1 ks agáta;
4.    Ulica P. Dobšinského – 2 ks smreka pichľavého.

Výrub stromov je robený na základe žiadostí od obyvateľov. Vypiľované stromy sú tie, ktoré sú suché, alebo inak ohrozujú životy alebo majetok obyvateľov.

Žiadostí na výrub stromov je nespočetné množstvo. Dôkazom toho je aj fakt, že v súčasnosti dochádza k vypiľovaniu drevín, ktoré obyvatelia mesta požadovali vypíliť ešte v minulých rokoch. Ale pozor, nie všetkým žiadostiam je automaticky vyhovené. Prísne sa posudzuje dôvod vypílenia stromov. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri