Na záchranu cenných sôch vyzbierali 450 eur22. 12. 2014 13:33

Mesto Prievidza pokračuje v aktivitách zameraných na záchranu vzácnych sôch svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty, ktoré dnes stoja pred piaristickým kostolom v Prievidzi. V piatok 19. decembra mohli návštevníci mesta podporiť zbierku dobrovoľným príspevkom a ponúknuť sa z primátorského punču. Vyzbieralo sa spolu 450,83 eur.

Z charitatívneho primátorského punču sa už v Prievidzi stáva tradícia. Aj výťažok z dobrovoľných príspevkov z tohtoročného punču mesto Prievidza použije na záchranu vzácnych sôch svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty. Do roku 2011 tieto sochy nemali jednoznačného majiteľa. Ujalo sa ich mesto Prievidza, aby bol vlastnícky vzťah jednoznačný a aby mohli byť obnovované aj cez takéto projekty.

V roku 2013 sa podarilo zrealizovať reštaurátorský výskum sochy svätého Jána Nepomuckého a vypracovať návrh na reštaurovanie. Investícia bola spolu 1 780 eur, z toho dotácia Ministerstva kultúry SR bola 1 000 eur a príspevok mesta Prievidza 780 eur. V roku 2013 mesto zorganizovalo aj prvú verejnú zbierku, prostredníctvom ktorej mohli prispieť na obnovu sôch všetci Prievidžania i návštevníci mesta. V prvý deň predvianočných trhov si mohli Prievidžania a návštevníci mesta za dobrovoľný príspevok kúpiť Prievidzský výročný punč a tým podporiť obnovu sôch. Punč ponúkali a predávali poslanci mestského zastupiteľstva a zamestnanci mestského úradu. Vyzbieralo sa spolu 528,93 eur. Zbierka pokračovala aj ďalšími aktivitami, hlavne počas mestských podujatí.

V závere júna 2014 bola ukončená verejná zbierka s celkový výťažkom 1047,88 eur. Prievidžanov zbierka zaujala, dôkazom čoho je mladý muž, ktorý venoval takzvané desiatky zo svojho príjmu na tento účel. Výnos zbierky bol použitý na úvodné práce reštaurovania sochy sv. Jána Nepomuckého - čistenie kamennej hmoty, záchranné spevnenie kamennej hmoty, odsolenie kamennej hmoty a spevnenie kamennej hmoty.

Mesto Prievidza aj tento rok pripravilo žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva kultúry SR. Spolu žiada na rok 2015 z grantového programu na ďalšie reštaurátorské práce 11 138 eur. „Ak bude projekt podporený v plnej výške, v roku 2015 by sa mohla záchrana sochy sv. Jána Nepomuckého pohnúť výrazne dopredu – v plánovanom rozpočte podaného projektu je zahrnuté čistenie a odsoľovanie kamennej hmoty, spevnenie kamennej hmoty, vyhotovenie nového železobetónového základu pod stĺp a kovovú ohrádku, výroba foriem na odlievanie schodov (2 stupne a podkladový rám pod ohradu), a plastická rekonštrukcia hlavice a spodnej časti pilónu,“ hovorí Ivan Benca, projektový manažér mesta Prievidza.

Pôvodné a súčasné proporcie
Socha sv. Jána Nepomuckého stála na dnešnom Námestí slobody od roku 1757. Pohľadnica, na ktorej vidno pôvodný vzhľad sochy, bola vydaná v roku 1918. Na porovnanie aj súčasný stav dokumentujúci mieru poškodenia kamennej hmoty.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri