Na výročie plaváreň zadarmo3. 6. 2015 13:22

Dňa 1.6.2015 to bude presne desať rokov, čo bola krytá plaváreň v meste Prievidza sprístupnená širokej verejnosti. Pri príležitosti desiateho výročia otvorenia mestskej plavárne bude počas nasledujúceho víkendu t. j. 6. júna 2015 a 7. júna 2015 plaváreň sprístupnená pre verejnosť prostredníctvom hodinových vstupov zadarmo.

V priebehu uplynulých rokov správca plavárne značne zlepšil kvalitu vody. Na plavárni bola zadovážená automatická kontrolná dávkovacia stanica, ktorá vyhodnocuje a spracováva kvalitu vody tak, aby mala kontinuálne optimálny stav. Zároveň zásadne znižuje obsah chémie vo vode na nevyhnutné minimum. Aj zásluhou tejto novej technológie majú pravidelné kontroly kvality vody výborné výsledky. Súčasťou systému optimalizácie bazénovej vody v  mestskej plavárni je aj automatická regulácia jej teploty, zabezpečujúca stálu teplotu, ideálnu na plávanie,  28 ºC.

Medzi ďalšie novinky v mestskej plavárni patrí aj nový systém dezinfekcie vody. Vďaka tomu sa zásadne znížila potreba úpravy vody chlórom, zlepšila sa eliminácia baktérií a vírusov a voda je zdravotne nezávadná a krištáľovo čistá, čo potvrdzujú výsledky laboratórnych rozborov, vykonávaných v mesačných intervaloch. 

Prevádzku, správu a údržbu prievidzskej plavárne vykonáva mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri