Na sídlisku Zapotôčky sa parkovanie zjednoduší23. 5. 2016 12:25

V týchto dňoch sa realizuje vyznačovanie parkovacích miest na sídlisku Zapotôčky. Práve toto sídlisko patrí k počtom áut medzi najvyťaženejšie v Prievidzi.

Uvedomujeme si, že na sídlisku Zapotôčky musíme efektívne využiť každé jedno parkovacie miesto. Aj preto sme sa na základe nespočetne veľkého počtu žiadostí zo strany obyvateľov rozhodli vyznačiť parkovacie miesta vodorovným dopravným značením,“ priblížila zámer primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Práce sa realizujú v dvoch etapách. V rámci prvej etapy sa parkovacie miesta vyznačujú už v týchto dňoch na ulici M. Rázusa a v ďalších dňoch sa práce presunú na ulice A. Žarnova, Ulica P. J. Šafárika, Ulica J. Palárika, Jégého ulica, Šulekova ulica, Ulica I. Bukovčana. Na uliciach sú vyznačované kolmé parkovacie miesta. Cena realizácie prác vrátene projektovej dokumentácie je 7 700 € s DPH.

„V druhej etape plánujeme ešte v tomto roku realizovať vodorovné značenie parkovacích miest aj v mestskej časti Zapotôčky lokalite medzi ulicami od Ul. Ľ Ondrejova smerom po Ul. I. Krasku,“ opísala primátorka. Pre realizáciu druhej etapy prác je už vypracovaná a odsúhlasená projektová dokumentácia.

RTV Prievidza:

Mesto Prievidza realizovalo vyznačovanie parkovacích miest v sídliskovej časti ako pilotný projekt v časti Necpaly už minulý rok. Ako v tomto smere uviedol vedúci strediska parkovísk TSMPD Roman Bartoš, „po vyskúšaní postupu na sídlisku Necpaly sme zaznamenali veľmi pozitívnu reakciu ľudí, a preto sme sa rozhodli vyznačiť parkovacie miesta aj v časti Nové mesto a Zapotôčky. Podľa našich prieskumov sme len v Necpaloch získali od 10 do 12 % viac parkovacích kapacít. Ľudia po vyznačení parkovacích miest už neparkujú živelne a tým sa kapacita parkovania na už existujúcich plochách zvyšuje.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri