Na rekonštrukciu časti rozvodov tepla získali eurofondy16. 4. 2021 07:10

Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), ktorá je distribútorom tepla v meste Prievidza, bude rekonštruovať rozvody na sídlisku Kopanice. Na tento účel získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia informovala spoločnosť PTH o pridelení nenávratného finančného príspevku vo výške 190 458 eur na rekonštrukciu časti rozvodov v meste Prievidza. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 253 944 eur, a celkové plánované investičné náklady projektu sú vo výške 302 000 eur.

„PTH plánuje v tomto roku realizovať projekt rekonštrukcie primárnych rozvodov tepla na Sídlisku Sever, rozvod k VS4 a VS5, v celkovej dĺžke 710 metrov. Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie rozvodov tepla bude financované práve z nenávratného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia,“ vysvetľuje primátorka mesta Katarína Macháčková.

Rekonštrukcia vonkajších podzemných rozvodov tepla prinesie modernizáciu systému zásobovania teplom v dotknutej lokalite. „Realizáciou budú vyradené z prevádzky morálne a fyzicky zastaralé nehospodárne potrubné rozvody, ktoré sú umiestnené v betónových kanáloch, ktoré budú nahradené modernými predizolovanými potrubiami. Po ukončení rekonštrukcie pôvodného primárneho distribučného rozvodu sa ušetrí cca 184 metrov trasy paralelného potrubia, pričom dôjde k úspore tepelných strát pri rozvode tepla,“ upresňuje predseda predstavenstva PTH, a.s. Rastislav Januščák.

Rekonštrukcia prispeje k zníženiu energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v súlade so súčasnými environmentálnymi požiadavkami kladenými na tepelné zariadenia. Podľa energetického auditu, ktorý bol pre túto aktivitu vypracovaný, dôjde rekonštrukciou okrem zvýšenia energetickej účinnosti aj k zníženiu nákladov na opravy a údržbu rozvodov a z environmentálneho hľadiska k zníženiu emisií CO2 o 350 ton za rok. „Získanie mimorozpočtových zdrojov hodnotím ako ďalší z úspechov spolupráce oboch akcionárov spoločnosti PTH,“ dodáva primátorka mesta Katarína Macháčková.

Väčšinovým akcionárom spoločnosti PTH, a.s. s 51 % podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 % vlastnia Hornonitrianske bane Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri