Na najbližšom zastupiteľstve bude udelená Cena mesta PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 22. 1. 2014 08:53

V Organizácii pre zákaz chemických zbraní bol ako prvým pracujúcim Slovákom, plukovník Ivan Lančarič. Mesto Prievidza sa rozhodlo za mimoriadny prínos udeliť tomuto Prievidžanovi mestké ocenenie.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. januára 2014 bude v zmysle Štatútu mesta Prievidza  a uznesenia MsZ č. 505/13 z 10. decembra 2013  za mimoriadne pracovné úspechy celosvetového významu udelené obyvateľovi mesta plukovníkovi Ing. Ivanovi Lančaričovi jedno z ocenení mesta – Cena mesta Prievidza.

Mestské zastupiteľstvo bude ako obvykle rokovať v Dome kultúry na Ul. F. Madvu a slávnostný obrad udelenia ocenenia sa uskutoční o 11.00 hodine.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri