MUSICA NOSTRA úspešne reprezentovala Prievidzu3. 5. 2019 13:32

V predveľkonočnom období odcestovala do Poľska dámska vokálna skupina z Prievidze, ktorá sa z medzinárodného festivalu vrátila s troma oceneniami.

V dňoch 12.-14.apríla 2019 sa v Štetíne (Poľsko) konal Medzinárodný zborový festival pôstnej hudby. Zúčastnila  sa ho s finančnou podporou mesta Prievidza aj dámska vokálna skupina Musica nostra. Komorné zoskupenie pracuje pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi pod vedením Zuzany Haragovej v zložení Alica Verešová, Martina Drexlerová, Manuela Smahová, Viera Pozsonyiová a  Tatiana Peciarová Festival bol zameraný predovšetkým na interpretáciu sakrálnej tvorby. Repertoár súťažiacich tvorila aj skladba poľského autora a skladby predveľkonočného obdobia.


Festival otvorili slávnostným koncertným vystúpením tri umelecké telesá : Collegium balticum sinfonietta spolu s domácimi zbormi Collegium maiorum ZUT a Chór kameralny ZUT Szczecin. V rámci programu prvého dňa zaznela aj „Omša“ od poľského hudobného skladateľa Stanislava Moniuszka.


Súťaž sa konala na druhý deň  v akusticky vynikajúcich priestoroch Kostola Božieho milosrdenstva, pod odborným dohľadom šesť člennej poroty zloženej z odborníkov z  Poľska, Lotyšska, Arménska, Španielska a Nórska a v rámci súťaže sa predstavilo až dvadsaťštyri zborov.


Pozitívom podujatia však bola aj skutočnosť, že ho netvorila len súťažná časť, ale aj množstvo sprievodných vystúpení zúčastnených zborov . Musica nostra účinkovala napríklad aj v Národnom múzeu. Kvetnú nedeľu oslávilo komorné zoskupenie spevom na sv.omši  a samostatným  koncertom v Kostole sv. Mikolaja biskupa.


Samotné vyhlásenie výsledkov sa konalo vo veľkolepej Archikatedrálnej bazilike sv. Jakuba. Defilovali všetky zbory - každý jednou pôstnou skladbou. Vokálna skupina Musica nostra sa umiestnila v peknom striebornom pásme a získala špeciálnu cenu „Najlepší zahraničný zbor“ a Cenu za najlepšie interpretovanú  skladbu zahraničného zboru v poľštine. Vokálna skupina získala veľa skúseností najmä vďaka konfrontácii s množstvom  mimoriadne kvalitných zborov. A  mala  možnosť spievať v nádherných štetínskych  kostoloch. Svojim vystúpením šírila dobré meno mesta v zahraničí a dôstojne reprezentovala vokálne umenie, ktoré má v Prievidzi dlhoročnú tradíciu.
 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri