Mulčovanie je vhodné a výhodnéLorem ipsum dolor sit amet 2. 11. 2012 10:54

V mnohých praktických oblastiach života sa vraciame naspäť k prírode. Takým je aj spôsob udržiavania verejnej zelene mulčovaním. Mestská spoločnosť UNIPA, s.r.o. Nakúpila počas tohto roku kosačky, ktorými udržiava zeleň práve týmto spôsobom. Podľa odborníkov je to najvhodnejšia a najlacnejšia alternatíva.

Mulčovanie je prirodzený proces odpozorovaný človekom z prírody. Je to pokrývanie pôdy organickým alebo neorganickým materiálom. Mulčovanie trávnika je jeho kosenie kosačkou prirodzene tak, aby sa odkosená tráva rozmetala v čo najmenšom rozmere bez zberu. Kolektív odborných pracovníkov spoločnosti AGRO, s.r.o. Prievidza vysvetľuje: „Názory sú rôzne. Prihliadnuť je potrebné predovšetkým kde a za akým účelom sa použije. Či ide o údržbu plochy na športovanie, dekoračne, záleží vyslovene na druhu trávnika.  Pokiaľ hovoríme len o údržbe verejnej zelene, myslíme si, že je mulčovanie veľmi vhodné, pretože je to prirodzený proces.“ Informáciu dopĺňajú porovnaním údržby s klasickým kosením, kde vidia mulčovanie ako určite výhodnejší spôsob. Nielen po finančnej stránke, pretože nie sú potrebné náklady na zber trávy, sena, problémy so skladovaním a likvidáciou. „ Má viac výhod ako nevýhod, čo je aj dôvod, prečo sa človek čoraz viac vracia k tejto metóde. V tomto prípade by sme mulčovanie určite odporučili,“ znie ich konečný verdikt.

Metódu podporujú aj na ministerstve
O vyjadrenie na tému vhodnosti údržby verejnej zelene sme požiadali aj na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Magda Tóth Želeňáková, hovorkyňa potvrdila, že mulčovanie je agrotechnická metóda (bezodpadová), ktorá sa používa v záhradníckej a poľnohospodárskej oblasti. Jeho podstatou je pokrytie povrchu pôdy vrstvou organického alebo anorganického materiálu, najmä z dôvodu potlačeniu rastu burín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín, ako i likvidácie rôznych peľových alergénov. Umožňuje minimalizovať ochranu (mechanickú aj chemickú) proti burinám, znižuje agrotechnické nároky na obrábanie pôdy, netvorí sa pôdny prísušok, nastielaním sa zlepšujú vlahové pomery mulčovaných plôch. Zabraňuje sa erózii pôdy, mulč chráni korene v zimnom období pred premrznutím a cez leto pred vysušením pôdy. Pri rozklade zvyšuje obsah humusu pôdy, pričom únik živín v plynnej podobe je zanedbateľný. Zvyšuje mikrobiálnu aktivitu a má priaznivý vplyv na estetiku okrasných záhrad a parkov (podľa použitého materiálu). Nastielaním mulču pre väčšinu drevín napodobňujeme prirodzené lesné prostredie.

Často sa diskutuje, či nemôže byť táto metóda údržby verejnej zelene škodlivá pre životné prostredie. Hovorkyňa vysvetlila: „Vzhľadom na to, že spaľovanie tráv a burín je prísne zakázané a odvoz na skládky stojí peniaze a čas, pri mulčovaní ide o ekologickú metódu, ktorá nemá negatívny vplyv na životné prostredie (nevznikajú toxické rezíduá). Týmto spôsobom sa likviduje i biomasa z odstraňovania inváznych druhov rastlín  - § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) – vlastník (nájomca, správca) je povinný zo svojho pozemku odstraňovať invázne druhy rastlín a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil ich opätovnému šíreniu.“

Z uvedeného je jasné, že mesto zvolilo vhodnú a finančne výhodnú metódu údržby verejnej zelene, ktorá nielen ušetrí peniaze, ale zároveň chráni životné prostredie.

Súvisiace články:

- Päť kosieb za menej peňazí


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri