Múdre hranie v MŠ MišútaLorem ipsum dolor sit amet 23. 6. 2021 14:36

Školský rok 2020/2021 sa schyľuje ku koncu a je čas rekapitulovať. Aj napriek pandemickému obdobiu sme v aktuálnom školskom roku nestagnovali a riaditeľka MŠ využila výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a vypracovaním projektu zapojila MŠ na Ulici A. Mišúta v Prievidzi do rozvojového projektu „Múdre hranie“.

Na ministerstve bolo hodnotených  celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 500 000 €UR boli rozdelené 706 žiadateľom. 

Tešíme sa, že z toľkých žiadostí vybrali aj našu materskú školu a získali sme maximálnu sumu 1 000 €.
V dnešnej dobe je viac ako žiadúce venovať zvýšenú pozornosť prírode, komunikácii o nej a hovorenej reči. Za poskytnuté finančné prostriedky sme zakúpili detské mikroskopy, ďalekohľady a pozorovacie nádoby, ktoré umožnia deťom získanie väčšieho množstva informácii z pozorovaného. Veď rozvíjanie prírodovednej gramotnosti – cielené skúmanie, pozorovanie a bádanie so zámerom spoznávať obklopujúcu realitu je charakteristickou vlastnosťou a potrebou človeka už od útleho detstva.
Našou ďalšou výzvou je rozvíjanie rečového prejavu detí, ktoré veľmi stagnuje a súčasná prax ukazuje na veľké rezervy.
Zamerali sme sa preto na zakúpenie hier a obrázkových kariet rozvíjajúce rečové schopnosti detí, ktoré nám ponúkajú podporovať ich jazykovú gramotnosť.
Už dnes sa tešíme na ďalšie výzvy, ktoré nám napomôžu  skvalitňovať v MŠ náš výchovno-vzdelávací proces.

 PaedDr. Silvia Bošnovičová, riaditeľka školy


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri