MšHK-mládež Prievidza s dotáciou7. 10. 2014 08:31

MšHK-mládež Prievidza, n.o. má 130 členskú základňu, ktorú tvoria najmenší hokejisti a hokejistky v prípravke, žiaci športových hokejových tried a družstvo dorastencov. Žiaci ŠHT a dorastenci sú zapojení do hokejovej ligy, kde si počas sezóny porovnávajú svoje zručnosti s družstvami z celého Slovenska, čo je finančne náročné hlavne pre klub, keďže sa za zápasmi veľa cestuje.

Touto cestou chce Mestsky športový hokejový klub mládež Prievidza poďakovať vedeniu mesta Prievidza a komisii športu za poskytnutú finančnú dotáciu a podporu hokejovej mládeže v 1.polroku 2014 sumou 9900,- €, ktorá bola využitá predovšetkým na spomenutú dopravu, stravu, materiálne zabezpečenie jednotlivých tímov a platy trénerov. Bez tejto pomoci by sa nepodarilo zabezpečiť normálne fungovanie klubu a poskytnúť tak vhodné podmienky pre rozvoj našej športovej mládeže.


Marcel Dobrovodský, tréner a predseda Správnej rady MšHK-mládež Prievidza, n.o.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri