MŠ na Nábreží sv. Cyrila oslavovala štyridsiatkuLorem ipsum dolor sit amet 31. 10. 2016 09:28

Pri príležitosti 40. výročia založenia MŠ na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi sa dňa 21.10.2016 stretli zamestnanci školy, ktorí v rozmedzí rokov 1976 až 2016 pôsobili v predškolskom zariadení na rôznych pozíciách.

Po príhovore zástupcov samosprávy mesta prevzala riad.MŠ Edita Ertlová pamätný list a symbolický šek na 200 €. Zároveň boli ocenení zamestnanci MŠ - uč. Soňa Králiková a p.upratovačka Andrea Košová. Po kultúrnom programe detí, prípitku a občerstvení ožili spomienky terajších i bývalých zamestnancov školy.

Prítomní hostia sa zaujímali o aktivity školy a ocenili zmeny, ktorými materská škola prešla hlavne v období posledných piatich rokov. Vďaka výmene okien, svietidiel, interiérového nábytku,  detských kúpeľní a zatepleniu sa škola stala modernejšou, pútavejšou.
A čo si priať do ďalších rokov? Aby slová  predstaviteľov mesta – mať veľa elánu, energie a chuti pracovať -boli stále aktuálne.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri