MŠ Krmana bude uzatvorená z dôsledku prerušenia distribúcie elektriny16. 11. 2021 15:02


Upozorňujeme rodičov na základe oznámenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s. o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 19.11. 2021 prerušená prevádzka v Materskej škole, Ulica D. Krmana 334/6, Prievidza.


Link:
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-november-2021/

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri