MŠ D. Krmana zatvorená z dôvodu chorobyLorem ipsum dolor sit amet 27. 11. 2018 12:40

Oznámenie o uzatvorení prevádzky Materskej školy, Ulica D. Krmana334/ 6. Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  v zmysle § 12 ods. 2 písm. m) a n) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zatvára prevádzku Materskej školy, Ulica D. Krmana 334/6, Prievidza  s účinnosťou od 28.11.2018 do 01.12.2018.

Zatvorenie prevádzky je nutné vzhľadom na zvyšujúci sa výskyt vírusových ochorení u viac ako 64 % detí uvedenej materskej školy.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri