Možnosť bezhotovostnej platby v pohrebných službáchLorem ipsum dolor sit amet 6. 2. 2014 09:08

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., ktoré od 1. januára 2014 zabezpečujú pre mesto Prievidza  okrem správy a prevádzky verejného osvetlenia, starostlivosť o mestskú zeleň a športoviská aj správu cintorínov a pohrebnú službu, zabezpečili pre klientov Strediska pietnych služieb možnosť bezhotovostného platobného styku.

V pohrebnej službe na Mariánskej ulici v Prievidzi je možnosť platiť platobnou kartou.  Spoločnosť sa týmto opatrením  snaží uľahčiť pozostalým nielen  zabezpečovanie pohrebov , ale aj možnosť uhrádzať  poplatky za hrobové a urnové miesta, či tovar potrebný k návšteve pietnych miest. Možnosť platiť cez platobný terminál zároveň  zvyšuje bezpečnosť zamestnancov i klientov a chráni ich pred možnými rizikami spojenými s nakladaním s väčšou hotovosťou najmä pri zabezpečovaní pohrebov.
 
STREDISKO PIETNYCH SLUŽIEB
sídlo POHREBNEJ SLUŽBY : Mariánska ul. 55, 971 01 Prievidza
telefónne kontakty : 046/541 34 13 * NON STOP 0910 500 990
www.tsmpd.sk * e – mail : cintorin@tsmpd.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri