Modernizačné novinky v parkovacom systémeLorem ipsum dolor sit amet 9. 5. 2016 09:26

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi odsúhlasili v parkovacom systéme viaceré novinky. Tie majú priniesť bezpečnosť chodcov v zóne pri prievidzskom gymnáziu aj podporiť majiteľov elektromobilov. Práve majitelia elektromobilov budú  mať parkovanie bezplatné.

Zásadnou novinkou v parkovacom systéme je možnosť získania rezidentskej parkovacej karty pre vlastníkov elektromobilov, ktorá bude platná pre všetky rezidentské pásma bez obmedzení. Parkovacia karta bude pre majiteľov elektromobilu bezplatná. Ako uviedla primátorka Prievidze Katarína Macháčková „týmto krokom chceme v našom meste zvýhodniť rôzne alternatívne spôsoby dopravy.“ Po podaní žiadosti a splnení podmienok, môže prevádzkovateľ vydať takúto kartu na základe aktuálnej dopravno – regulačnej situácie. Zvýhodnené podmienky budú platiť rovnako pre držiteľov rezidentských kariet určených pre obyvateľov aj podnikateľov.


Jednou z úprav parkovacieho systému je aj zníženie počtu parkovacích miest zahrnutých do centrálnej parkovacej zóny na Ulici Matice slovenskej. Mesto týmto krokom reaguje na viaceré podnety obyvateľov, ktorí kritizovali vysokú frekvenciu áut, ktoré prechádzali pešou zónou pri gymnáziu. Parkovacie miesta pri budove bývalej hasičskej zbrojnici boli z tohto dôvodu vyňaté z centrálnej mestskej parkovacej zóny. Vodiči motorových vozidiel budú môcť parkovať na obnovenom parkovisku na Dlhej ulici.  „Zamedzením prejazdu motorových vozidiel cez ulicu Matice slovenskej a pešiu zónu chceme zvýšiť bezpečnosť detí, ktoré navštevujú blízke gymnázium, ale aj chodcov, ktorý každodenné prechádzajú touto frekventovanou ulicou. Technické služby mesta Prievidza na tento účel osadia aj bariéry v podobe ozdobných kvetináčov, ktoré zabránia prípadnému prejazdu nezodpovedných vodičov, ktorí si často skracujú trasu prejazdom cez pešiu zónu a ohrozujú tým chodcov“ uviedla primátorka Macháčková.

Doplnok všeobecne záväzného nariadenia obsahuje aj zmeny, ktoré vzišli z praxe pri vydávaní rezidentských a návštevníckych parkovacích kariet. Pozitívnou zmenou je predĺženie lehoty rezidentskej karty na 60 dní počas prepisu nehnuteľnosti na nového vlastníka. Zastupiteľstvo podporilo aj zvýšenie počtu možností pre získanie rezidentských kariet pre návštevy. Parkovacia karta môže byť pre návštevníka vydaná za jeden kalendárny rok maximálne 6-krát na bytovú jednotku, resp. 6-krát pre to isté evidenčné číslo vozidla. Podľa pôvodnej úpravy bolo možné vydať parkovaciu kartu pre návštevníkov len 4-krát. Rezidentská karta pre návštevníkov umožňuje po vydaní za poplatok bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch kdekoľvek v celom rezidentskom pásme.  


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri