Modernizácia verejného osvetlenia priniesla výrazné úspory13. 6. 2014 11:42

Modernizácia verejného osvetlenia cez projekt EPC (Energy performance contracting) „rekonštrukcia energetickej optimalizácie časti verejného osvetlenia mesta Prievidza“ už za necelých päť mesiacov prevádzky priniesla výrazné úspory elektrickej energie.

V auguste roku 2013 bola dokončená realizácia EPC projektu, ktorý predstavoval v meste Prievidza najrozsiahlejšiu investíciu do modernizácie verejného osvetlenia za ostatných 20 rokov. Po jeho ukončení bola zabezpečená svietivosť v meste 100 %, teda svietili všetky svetelné body, bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo  v predošlých rokoch.

Výsledkom tohto projektu je pokles nákladov za spotrebovanú el. energiu za 5 mesiacov približne 105 tisíc eur. Z dosiahnutých úspor sa tak môže splácať EPC projekt - samotná modernizácia osvetlenia.

Ako uviedol konateľ mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza Miroslav Procháska, „ EPC projekt vychádzal z toho, že ročná úspora na energii by mohla dosahovať hodnotu 160.000 eur  pri nákladoch 320.000 eur. V prevádzke je projekt od augusta 2013 a za necelých päť mesiacov dosiahol úsporu 105.000 eur, čo je viac ako boli prvotné plány. Je preto dôvodný predpoklad, že projekt bude splatený výrazne rýchlejšie."
 
Technické služby mesta Prievidza v roku 2013 okrem bežnej údržby verejného osvetlenia, rozšírili osvetlenie v zmysle požiadaviek  obyvateľov na Vápenickej ul. o 7 svetelných bodov, Hornonitrianskej ulici časť Kúty o 4 svetelné body, na ul.  Rázusa o 3 svetelné body a v kvetinovom záhone na Námestí slobody o 7 svetelných bodov. Odstránili staré a nefunkčné stožiare z minulosti, závady zistené revíziami verejného osvetlenia, vymenili tienidlá na Námestí slobody.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri