Modernizácia interiéru Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi27. 8. 2019 09:51

Modernizácia interiéru Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi.

Skvalitňovanie služieb pre verejnosť bolo jedným zo základných  podnetov toho, aby sme sa uchádzali o podporu v grantovej výzve FPU - realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc. V tejto výzve sme sa zaradili medzi úspešných žiadateľov. Projekt „Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom“ bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sumou 40 000,-€. Získali sme tak finančné prostriedky na nákup nových interiérových prvkov do všetkých troch pobočiek knižnice. Priestor knižníc získal charakter modernejšieho, vzdušného a presvetleného interiéru. Knižnice sme tak pre čitateľskú verejnosť zatraktívnili a poskytli sme deťom aj dospelým čitateľom, miesto ktoré je impulzom pre ich kreativitu a aj osobnostný rast. Hravé, moderné vybavenie je zariadené tak, aby spĺňalo ergonomické a estetické požiadavky a poskytovalo zázemie,  ktoré je pre verejnosť navštevujúcu knižnicu lákavé.         

                                                                                      
Modernizáciu interiéru podporil v rámci projektu „Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom“ z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Kupcová Silvia
MsK MM v KaSS v Prievidzi


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri